Rabu, 21 Mac 2012

#13 Makna Tersurat dan Makna Tersirat

Setiap  ayat yang kita gunakan sama ada ia dipertuturkan ataupun ditulis mempunyai makna yang tersurat dan juga tersirat. Makna tersurat merupakan makna sebenar yang terdapat pada kata tersebut. Makna tersebut merupakan makna yang sebenar dan dapat difahami secara terus. 

Makna tersirat pula dapat diertikan sebagai makna yang diperoleh berbeza daripada makna yang tertulis atau makna yang diujarkan (Darwis Harahap, 1994: 138). Makna tersirat ini memerlukan pendengar atau pembaca bebas memberi tafsiran terhadap maksud yang ingin disampaikan. Kebiasaannya pengguna bahasa akan mengalami kesukaran untuk memahami sesuatu makna yang hendak disampaikan dalam perkataan yang membawa makna tersirat ini.

Contoh ayat yang menunjukkan perbezaan kedua-dua makna ini adalah seperti berikut :

(a) Dia selalu membeli ibu ayam di pasar untuk dipelihara.
(b) Dia telah ditahan dalam sebuah serbuan polis ketika berada di kelab tersebut kerana disyaki sebagai ibu ayam.ULASAN : Ayat (a) merupakan ayat yang memperlihatkan ciri-ciri makna tersurat kerana 'ibu ayam' yang dimaksudkan adalah sejenis binatang. Ayat (b) pula merupakan makna tersirat kerana 'ibu ayam' di situ adalah simpulan bahasa yang bermaksud orang yang mencari pelanggan untuk pelacur. Oleh yang demikian, kita seharusnya tahu membezakan antara kedua-dua makna ini supaya sesuatu ayat atau mesej yang ingin disampaikan itu dapat kita fahami tanpa sebarang masalah.

......

Tiada ulasan:

Catat Ulasan